after-the-storm-active-blur-applied ליוי מטופלים אונקולוגים- חלק ב

בחלק הראשון של סדרת המאמרים בנושא, ליווי מטופלים אונקולוגים  מניתי והרחבתי את ההשפעה המטיבה שיש לשיאצו- כטיפול במגע, על חולי סרטן, והדגשתי כי על המטפלים, לעמוד במספר עקרונות בסיסיים, בשביל לאפשר למטופל האונקולוגי לקבל את הליווי הנכון ביותר עבורו.

הזכרתי את העקרונות הבאים:

עקרונות הטיפול בשיאצו אונקולוגי:

"מכאוס לבריאות"

קונטרא אינדיקציות

"מינון תזמון"

זיהוי משאבים גופניים – נפשיים ורוחניים וטיפול בהתאם

יצירת מערכת אקולוגית הרמונית
בחלק זה נדגיש את  העיקרון המוביל "מכאוס—— לבריאות"…

מהו הכאוס?

הכאוס יכול להיות כל דבר בחוויה הסובייקטיבית של המטופל, מרגע שעולה החשש, "משהו לא בסדר",  דרך הבדיקות, האימות, הפגישות עם האונקולוגים והכירורגים,  התווית ובחירת המהלך הרפואי- הטיפולי, וההתמודדות עם האתגרים הגופניים והנפשיים שמתלווים לפרוטוקול הרפואי. לעיתים, הכאוס נמשך הרבה אחרי שהמטופל "מסיים" את מסעו באשפוז יום/ מחלקות אונקולוגיות,  ולעיתים הוא מתגנב לקראת כל ביקורת ובדיקה…

חשוב לזכור כי חווית הכאוס היא סובייקטיבית לגמרי, ואין "להלחם" בה, לנסות להשפיע עליה או לשנות אותה מתוך התנגדות לקיומה. העיקרון של חווית האחדות – עליו מבוסס הרבה מהזן שיאצו , תופס פה משמעות טיפולית נוספת.

הכאוס ימצא מרגוע= כאשר נסכים לקבלו כמרכיב מהותי .

לכל מטופל יש את חווית הכאוס שלו, ועל המטפל לזהות אותה- ללוות אותה ולנתב את המטופל לעבר חווית בריאות, להחזיר את תחושת האחריות, להשיב את האמון בגוף, שאולי אבד.

אבל איך?

חשוב שניתן מקום מייצג לכאוס, ורק אח"כ נפנה לשקף את הבריאות , יש אין סוף דרכים לעשות זאת, וזה המקום ליצירתיות ולרגישות לתפוס מקום.

על הטיפול להיות כאוטי לעומת הרמוני, להיות מודע לגורמי הרעש והסטרס שהמטופל מביא עימו לחלל הטיפולי, לעבוד עם הכאב ולא להמנע מלהתמודד עימו. חובה על המטפל לסלק כל גורמי רעש ודיסהרמוניה מהמרחב הטיפולי.

זה יכול להתבטא במקצב של הטיפול, באופן ההישענות התומכת והלא מאיימת, זה יכול להיות דרך עבודה ממוקדת עם כאב והקניית כלים יעילים להתמודד ולהתגבר עליו.  חשוב למצוא מקום גופני שמייצג את הכאוס הרגשי, לעבוד איתו ולהיות מודעים לשינוי שחל – כאן ועכשיו.

כל פעולה שתעזור למטופל להשיב את עצמו לחיו, להרגיע, להעמיק בטחון ואמון- יכולה להתאים.

ברגע שהמטופל יחוש את הכאוס שלו, וימצא כלים זמינים להתמודד עימו, הוא יעבור חוויה מעצימה, עם גופו והוויתו בכלל, ומשם הוא יתחיל לסלול את הדרך האישית שלו המשקפת בריאות.

המטפל יכול להוות בשבילו הליווי והמשענת, לעיתים יהיה המנווט, אך לעולם לא יהיה "הקפטן" של המסע.- עליו לזכור כי הבריאות היא של המטופל, ואינה בידי המטפל…

על העקרונות הבאים, אפרט בחלקים הבאים,

ובתקווה שכל אלו מסייעים ותורמים למטפלים ולמטופלים המתמודדים עם מחלה מורכבת כמו סרטן.

בריאות שלמה!

לחלק הבא בסדרת המאמרים לחץ כאן

ליווי מטופלים אונקולוגיים- חלק שני

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.